Rodinný príbeh Tamburini

História, ktorá sa začína v roku 1937, keď Cavalier Pietro Tamburini, zakladateľ podnikateľskej aktivity, zanechal spracovanie mlieka, ktorému sa venoval od roku 1920, a začal sa venovať obchodovaniu s bielymi a farebnými zeminami, predávanými dekoratívnym maliarom, schopným remeselníkom, ktorí robili štuky, imitácie mramoru zo štuku („marmorini“), dekorácie benátskych palácov.

 

Pietro Tamburini a dcéra Alessandrina
V roku 1962, spolu s dcérou Alessandrinou začal skutočne obchodovať s Farbami a Lakmi a založil sídlo firmy vo Villa Veneta, v benátskom vnútrozemí. Bola to práve dcéra, ktorá čoskoro prevzala rodinné opraty pri riadení firmy a vtlačila do nej kultúru práce a výskumu, inšpirovanú hodnotami, ktoré ešte dnes tvoria firemné DNA: silné ambície, nepoddajnosť, rešpekt voči spolupracovníkom, transparentnosť a etiku.

Pod jej vedením firma nadobudla priemyselný rozmer a vzniklo nové laboratórium pre Výskum a Vývoj, ktoré sa stalo motorom pôvodnej inovácie. Jej syn, Federico Geremia, aktuálny Prezident firmy, umožnil firme definitívne získať vedúce postavenie na domácom trhu, vďaka víťazstvu rady nových výrobkov a zavedeniu Stredísk pre Profesionálny Servis.
Počas týchto rokov vzrušujúceho rastu rodina Tamburini – Geremia zostala verná svojej vízii a strieda nadšenie pre firmu a pre svoju prácu s láskou k umeniu, neúnavným výskumom a nepretržitým podporovaním kultúry oblasti, z ktorej pochádzajú.

 

Rodina Geremia, dnes
Dnes, vďaka dozoru, ktorý vykonáva Federico a zainteresovaniu jeho detí Mariluce, Marty a Pietra, sa firma pretransformovala na Skupinu s výraznou ambíciou uplatniť sa na medzinárodnom trhu, vďaka zastúpeniu vo viac ako 100 krajinách a synergickom odkúpení iných firiem s výrobnou kompetenciou firmy San Marco.

 

Know-how Made In Italy
Úsilie a vášeň rodiny Geremia pre kvalitu a výskum, spolu s neporovnateľnými výrobnými skúsenosťami tvoria poslanie spoločnosti zachovávať líniu najpôvodnejšieho made in Italy, ktoré sa nevzťahuje iba na spracovateľskú odbornosť, ale aj na kultúrnu identitu.

Schopnosť začleniť do materiálu a produktu silný estetický rozmer predpokladá nielen know-how zakorenené v tradícii, ale aj vysokú mieru inovácie, ktorá dokáže umocniť symbolický vplyv výrobku nesúceho značku „Italian Lifestyle“.

To platí predovšetkým pre taliansky nábytok, ktorý urobil z dizajnu vlajkovú loď mimoriadnej excelentnosti, schopnú dobývať medzinárodné trhy. Do rovnakej kategórie patrí aj poslanie spoločnosti Colorificio San Marco, ktorá ponukou dekoratívnych riešení vysokej estetickej kvality vracia do súčasnosti veľmi bohaté dedičstvo tradičných remeselníckych techník, pričom ho výskumom inovuje o nové materiály a tendencie pre súčasný taliansky životný štýl.

 

Sila čísiel
Dnes je Skupina so svojimi 10 výrobnými závodmi a obchodnými prevádzkami po celom svete a so 6 značkami, jednou z popredných realít v oblasti farieb a lakov pre profesionálne stavebníctvo v Taliansku a predstavuje vzťažný bod pre svet dekorácie na vysokej úrovni, schopnej v predstihu reagovať na trendy a exportovať kultúru „Made in Italy“ do celého sveta.

Hlavný výrobný závod sa rozkladá na ploche viac ako 78 000 m², v lokalite Marcon, v okrese Benátky (Venezia). Bol vybudovaný s použitím najmodernejších konštrukčných technológií a jeho súčasťou sú tri automatizované výrobné závody, s celkovou výrobnou kapacitou 35 000 000 kg vodových farieb, hrúbkových náterov a vápenných výrobkov za rok, a s tromi výrobnými úsekmi pre výrobu farebných pást, lakov, vodných smaltov a špeciálnych výrobkov s celkovou kapacitou 10 000 000 kg/rok.

Obchodnými partnermi firmy sú prednostne Strediská Profesionálneho servisu (CAP), vybraná skupina distribútorov, s ktorými firma rozvinula silné partnerské vzťahy a ktorá je zameraná na pomoc zákazníkom vo všetkých otázkach súvisiacich s tvorbou firmy San Marco.

V zahraničí je firma prostredníctvom svojich špecializovaných distribútorov zastúpená na 6 Kontinentoch, a vo viac ako 100 Krajinách na celom Svete. Obchodná a výrobná štruktúra je vďaka politike nasmerovanej na medzinárodný trh, vďaka účasti na najdôležitejších veľtrhoch v odbore a vďaka prítomnosti na zahraničných trhoch v špecializovaných výstavných priestoroch, vo fáze nepretržitého rastu.


11 VÝROBNÝCH ZÁVODOV A OBCHODNÝCH PREVÁDZOK

7 ZNAČIEK

78.000 m2 PLOCHY V HLAVNOM VÝROBNOM PODNIKU V MARCON

100 KRAJÍN, V KTORÝCH SAN MARCO PREDÁVA VLASTNÉ PRODUKTY

 

 

Home Garden Centrum