Odborníci v dekorácii

Laboratórium výskumu a vývoja Colorificio San Marco hralo prvoradú úlohu v raste spoločnosti, pretože celý sortiment produktov určených pre domáci trh a vývoz bol kompletne vyvinutý interne. Jeho základnou úlohou je premieňať intuíciu a kreativitu na úspešné produkty. Preto je výskumné laboratórium prostredím, v ktorom dochádza k neustálej otvorenej a angažovanej výmene myšlienok.

Tím výskumníkov totižto nielen vytvára nové produkty a zlepšuje existujúce zloženia, ale je skutočným pilierom podporujúcim všetky ostatné činnosti spoločnosti.

Jemu sa zverujú úlohy primárneho významu, ako je neustála kontrola kvality a produktivity, alebo riešenie problémov týkajúcich sa minimalizovania negatívneho vplyvu produktov a postupov na životné prostredie.

Investície z posledných rokov umožnili ďalšie rozšírenie laboratórií a vytvorenie sály s najnovšími nástrojmi. Vlastný výskum v oblasti nástrojov viedol k objaveniu nových vlastností a možností náterových produktov, ktoré sú určené na dekoráciu i na reštaurovanie budov s veľkým historickým významom.

 

Voľba trvalej udržateľnosti

Je potrebné dôkladne poznať všetko, čo sa dostáva medzi tieto dve udalosti, aby bolo možné vedome zhodnotiť vlastnosti trvalej udržateľnosti. To je potvrdené hlavými národnými, európskymi a medzinárodnými smernicami.
Spoločnosť San Marco Group Spa dôkladne použila tento nástroj: v roku 2010 zverejňuje prvé certifikované ekologické vyhlásenie. V roku 2013 vyšlo prvé vydanie „ekologickej karty“ produktu: je to exkluzívny informačný nástroj, obsahujúci možný vplyv širokej škály produktov na zozname.

Ochrana životného prostredia, úcta k prírode, blahobyt pracovníkov, citlivosť na umeleckú tradíciu Talianska a Benátok sú prvky, ktoré určujú podnikovú etiku a zodpovednosť voči spoločnosti a krajine.

  1. Ťažba a spracovanie surovín
  2. Preprava surovín do San Marco Group Spa 
  3. Výroba
  4. Výroba obalu
  5. Distribúcia produktu
  6. Fáza použitia
  7. Koniec životnosti obalu
Home Garden Centrum