Správny harmonogram pri výstavbe domu ušetrí váš čas

💡HOME&GARDEN CENTRUM TIP – Správne načasovanie je polovica úspechu!

Správne načasovanie projektu Vám ušetrí sklamanie z prípadných posunov a presunov dokončenia realizácie.
Je potrebné si stanoviť reálne termíny k nasťahovaniu aj vzhľadom k začiatkom prác, ktoré sú ovplyvnené počasím.

Niektoré práce si vyžadujú časovo dlhší priestor, napríklad kvôli vysychaniu alebo usadeniu stavby.
Reálny časový plán Vám pripravíme pred stavbou, aby ste vedeli presný začiatok realizácie, priebeh prác a ukončenie prác. V našej praxi odovzdávame diela v predstihu, ale kvôli nepredvídateľným faktorom je potrebné uvádzať časovú rezervu.

Pre vašu predstavu pre Vás uvádzame príklad členenia stavebných prác, aby ste si vedeli prípadnú výstavbu predstaviť. Tento proces je však a nie je záväzný, teda slúži len ako pomôcka pri vašej predstave.

Zemné konštrukcie, základy, hrubá stavba, strecha , priečky a hrubé inštalácie, výplne otvorov, okná, omietky a potery, podlahy a obklady, kompletizácia interiérov, fasáda, vonkajšie úpravy, odovzdanie diela.


Stavebná spoločnosť Vám vytvorí časový plán výstavby, teda dokument, ktorý slúži ako sprievodca počas celej výstavby. 

ZHRNUTIE HOME&GARDEN CENTRUM – TIPY!
Správne načasovanie je polovica úspechu!

Home Garden Centrum