DETSKÉ IHRISKÁ

Deťom prinášame kvalitné a bezpečné drevené detské ihriská rôznych veľkostí aj cenových kategórii. Distribuujeme drevené detské ihriská známych svetových výrobcov ako Fungoo, Dutch Toys Group, KBT alebo ihriská z vysoko tvrdeného plastu od talianskej spoločnosti Italveneta. V ponuke nájdete aj montážne súpravy detských ihrísk Blue Rabbit, ktoré sú vhodné najmä pre kutilov, ktorí nemajú problém pripraviť si drevené diely sami, príp. využiť možnosť ich modularity a dodať tak herným zostavám detského ihriska jedinečný vzhľad a konštrukčné riešenie.

Pri výbere detských ihrísk z nášho sortimentu vždy kladieme dôraz na dodržiavanie technologických a najmä bezpečnostných noriem platných na detské ihriská.

Drevené detské ihriská a hojdačky – čo treba vedieť o dreve?

Drevo je veľmi obľúbené pri výstavbe detských ihrísk najmä vďaka svojej dostupnosti a minimálnemu vplyvu na životné prostredie. Z ekonomických dôvodov sa na výrobu ihrísk a hojdačiek používa najmä mäkké drevo. Na trhu môžete nájsť drevené ihriská a hojdačky z guľatiny alebo hranolov. Pri rozhodovaní o výbere by ste si mali byť vedomí hlavných charakteristík a rozdielov.  

Pleseň a modranie:

Zvlášť v teplom období povrch dreva môže byť napadnutý modrou hubou. Avšak táto huba nepoškodzuje drevo a preto neoslabuje jeho pevnosť. Tlakové ošetrenie nápor zastaví. Akékoľvek plochy, ktoré boli predtým napadnuté, majú tmavšiu farbu. Počas skladovania nedávno tlakovo ošetreného reziva sa môžu individuálne vyskytnúť prípady „kmeňového prifarbovania“, ktoré pripomína pleseň.  Avšak táto nie je škodlivá a môže byť ľahko zotretá alebo prirodzene zvetrá. 

Napučiavanie a zmrštenie: 

Ako veľa prírodných materiálov, tak aj bunky stromu obsahujú viazanú vodu. V závislosti  na vlhkosti vzduchu táto voda sa pomaly uvoľňuje alebo pohlcuje, čo vedie k zmenám objemu. Tlakovou úpravou sa drevo nasycuje impregnačným roztokom. V dôsledku zmeny štruktúry počas sušenia drevo zmrašťuje až o 8 % zo svojej šírky – ale len okolo 0,3 % zo svojej dĺžky. Prosím berte toto do úvahy počas jeho spracovania. 

Zdrsnené plochy:

Pri pílení, hobľovaní a frézovaní kmeňov stromov musíme dbať na to, aby sa zaistilo opatrné strojné obrábanie. Drevené vlákna, smerujúce  proti smeru strojného obrábania, privedú však niekedy k zdrsnenému povrchu. Malé vláknité lemovky sú nanešťastie neodvratne v priečnom reze a zaguľatené hore. 

Zmeny farby:

Každý strom je originálny a jedinečný. Jeho tvar, farba a žilkovanie ho tiež odlišujú po spracovaní. Počas úpravy v tlakovej komore kolísajúca hustota dreva znamená, že impregnačný roztok nebol rovnomerne pohltený. Farebné rozdiely tohto druhu, dokonca po časovom odstupe, spôsobuje účinok slnka. 

Praskanie vysychaním, krútenie:

Následkom kolísajúcej hustoty dreva a jeho rastovej štruktúry napučiavanie a zmraštenie, popísané v predchádzajúcom bode, nie je jednotné. Toto môže viesť k trhlinám spôsobených suchom, ktoré neovplyvňujú štrukturálne vlastnosti a pevnosť dreva. 

Guľatina – charakteristika a rady pri údržbe: 

Guľatina je lacnejšia ako hranoly, vyrába sa z mladých stromov a spravidla obsahuje aj stredové drevo, ktoré má inú štruktúru ako vonkajšia časť, preto je guľatina veľmi náchylná na tvorbu prasklín, ktoré môžu vyzerať až alarmujúco. Guľatinové výrobky sú však dimenzované tak, že ani veľké praskliny nemôžu ohroziť funkčnosť ich konštrukcie, ale napriek tomu je veľmi dôležité ihriská a hojdačky pravidelne kontrolovať. V prípade, že sa na konštrukcii vyskytne prasklina s ostrými hranami alebo odštiepené zdvihnuté kúsky, voľné časti treba odrezať ostrým nožom a všetky hrany a zdrsnené miesta zaobliť brúsnym papierom, aby bol ich povrch opäť pre deti bezpečný. 

Hranoly – charakteristika a rady pri údržbe:

Keďže hranoly obyčajne obsahujú menej stredového dreva ako guľatina, sú menej náchylné na výskyt prasklín a odštiepenie dreva. Z času na čas sa môžu takéto javy vyskytnúť aj u hranolov, ale podobne ako pri guľatinových výrobkoch, hranoly, ktoré dodávame, sú dimenzované tak, aby praskliny či odštiepenie neovplyvnili funkčnosť ihriska alebo hojdačky. Podobne ako pri guľatine, aj ihriská a hojdačky zhotovené z hranolov treba pravidelne kontrolovať, odstrániť všetky ostré a drsné časti a povrch zahladiť brúsnym papierom.   

 

Kontaktujte nás!